COMITÉ ORGANIZADOR:

Presidente

David Rincón Izcaria

Miembros

David Llopis

Luis Cantarero

María Ruiz

Silvia Mateo

Raúl Zarzuela

Alberto Pérez

COMITÉ CIENTÍFICO

Presidente

Luis Cantarero

Miembros

David Rincón

Raúl Zarzuela

Tomás García Calvo

Alberto Pérez